Project Officers Alumni

Jing Jin
Jing Jin
Hang Yu
Hang Yu

Feb 2012 - Dec 2013 Currently assistant professor at the University of Linköping, Sweden

Zhao Wei
Zhao Wei

Apr 2015 – Dec 2015

Su Ruixi
Su Ruixi

Sep 2014 - Mar 2015

Choo Zheng
Choo Zheng

Jun 2012 - Jul 2012

Du Bo
Du Bo

Jul 2012 - Dec 2012