MSc Alumni

Aslam Aamer
Aslam Aamer
Gaurav Gopi
Gaurav Gopi
Guan Hang
Guan Hang
Hemant Vellore
Hemant Vellore
Hu Chenhui
Hu Chenhui
Jain Prateek
Jain Prateek
Karthikeyan Padmanaban
Karthikeyan Padmanaban
Kuppusamy Ashok
Kuppusamy Ashok
Laksmikanthan Paramanathan
Laksmikanthan Paramanathan
Lu Zhihui
Lu Zhihui
Menoth Mohan Dhanya
Menoth Mohan Dhanya
Murali Sivaprasanth
Murali Sivaprasanth
Nikhil Vij
Nikhil Vij
Nishant Sinha
Nishant Sinha
Phan Anh Tuan
Phan Anh Tuan
Prasad Anbaruvi Vidya
Prasad Anbaruvi Vidya
Ramachandran Balasubramanian
Ramachandran Balasubramanian
Rauf Ansar
Rauf Ansar
Roop Kumar Sahana
Roop Kumar Sahana
Samal Prasnajeet
Samal Prasnajeet
Vajapeyam Shreyas Nagaraj
Vajapeyam Shreyas Nagaraj
Yang Changwen2
Yang Changwen2
Zhang Guokuan
Zhang Guokuan
Zuobin Wu
Zuobin Wu